UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PLANU PODZIAŁU
„DTC REAL ESTATE” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZAWARTEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2016 ROKU POMIĘDZY
„DTC REAL ESTATE” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ
DOMY TOWAROWE „CENTRUM” S.A. z siedzibą w Warszawie


Zarząd Spółki „DTC REAL ESTATE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 26 stycznia 2016 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału spółki: „DTC REAL ESTATE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako Spółki Dzielonej i DOMY TOWAROWE „CENTRUM” S.A. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki, działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Podziału. Plan Podziału będzie dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmującego uchwałę w sprawie podziału .

Zarząd „DTC REAL ESTATE” Spółka Akcyjna